Interview voor Waterforum Online met manager Kees Schols van Huntsman

Waterforum
Waterforum

Sinds september 2014 schrijf ik nieuwsberichten, interviews en achtergrondartikelen voor Waterforum Online. Dit online platform richt zich op de waterprofessional die zich bezighoudt met industriewater, drinkwater, afvalwater, riolering, waterbeheer en deltamanagement.

Hieronder vind je een interview dat ik voor Waterforum had met Kees Schols, manager bij chemiebedrijf Huntsman, over afvalwater. Het originele artikel vind je op de website van Waterforum.

Kees Schols - Huntsman
Kees Schols – Huntsman

Kees Schols is een enthousiaste man met een visie over industrieel water. Dat moet ook wel, vertelt hij, want concurrentie vanuit Amerika verplicht hem tot innovatie. Schols uit zijn visie als manager voor alle site contracts & services op het terrein van Huntsman in Rotterdam. Dat is soms complexe materie, want Huntsman deelt het terrein met andere chemiebedrijven. Gelukkig levert die verplichte samenwerking ook nieuwe kansen op, zoals voor ketensamenwerking. Laat dat nou net het gebied zijn waar Schols veel mogelijkheden ziet, zowel voor de chemie als voor waterbedrijven. Sterker nog: juist die laatste zouden nog kansen te over hebben. De samenwerking met Evides Industriewater lijkt alvast zijn vruchten af te werpen.

Wat bedoel je precies als je zegt dat je kansen ziet voor waterbedrijven?

“Waterbedrijven zijn aan het einde van hun groei in drinkwater. Willen ze dus groeien, dan moeten ze naar andere zaken kijken. Afvalwater biedt daarbij kansen. Evides focust zich daar sterk op, iets wat we als Huntsman graag zien. Wij kunnen ons dan richten op het maken van MDI, terwijl Evides zich focust op ons afvalwater. Dat ontzorgt ons enorm en zorgt voor veel meer kwaliteit.”

Hoe ziet de samenwerking met Evides voor het zuiveren van afvalwater eruit?

“Als chemiebedrijf hebben wij een vergunning voor het behandelen van afvalwater van de zes bedrijven op ons terrein, zoals Invista en Ducor. Momenteel zetten wij de expertise van Evides in voor de operatie van de zuivering en het onderhoud hieraan, maar in de nabije toekomst gaat het bedrijf deze activiteit helemaal overnemen, inclusief de vergunning. Evides bouwt dan een nieuwe afvalwaterzuivering waar nog meer bedrijven uit de Botlek op kunnen lozen. Deze Centrale Afvalwaterzuivering Botlek is in eerste instantie voor de bedrijven op ons terrein. Om andere bedrijven aan te sluiten moet er eerst een grote leiding onder de A15 getrokken worden naar de overkant van het Botlekgebied. Ik denk dat Evides in 2016 operationeel is met de centrale afvalwaterzuivering.“

Wanneer start deze nieuwe constructie?

“We zijn heel driftig bezig om dit voor elkaar te krijgen. We moeten er namelijk voor zorgen dat we onze vergunning voor afvalwaterzuivering goed overdragen. De zuivering geven we uit handen, maar moet wel goed blijven lopen. Stel dat één van de aangesloten bedrijven een probleem heeft met zijn afvalwater, dan mag het niet zo zijn dat de anderen daar last van hebben.”

Wat zijn de positieve gevolgen van deze samenwerking?

“Ten eerste dat we minder chemicaliën nodig hebben bij de zuivering. Als meer bedrijven op dezelfde waterzuivering lozen, dan is de buffer groter. Schaalvergroting leidt zo tot efficiency. Bovendien is een nieuwe installatie voor zuivering altijd efficiënter.”

Wat betekent dit voor de kosten?

“De insteek is niet dat het goedkoper wordt. Voor ons blijven de kosten grofweg hetzelfde, terwijl het project voor Evides rendabel is. Wel betekent het dat we niet zelf hoeven te investeren in een nieuwe zuivering, want dat wordt door Evides gedaan. Bovendien geven we werk uit handen. Er hoeven minder mensen van Huntsman energie in zaken zoals vergunningen te stoppen.”

Zitten er ook nadelen aan deze samenwerking?

“Een keten is altijd even sterk als de zwakste schakel. We moeten daarom goed kijken of er geen risico’s zijn waardoor we opeens niet meer ons water kunnen afvoeren omdat een ander bedrijf problemen heeft. Er moeten dus afspraken komen dat bedrijven automatisch de toevoer stoppen als er iets fout gaat. Dat gebeurt bij Huntsman al: als ons afvalwater off spec is, dan wordt er automatisch afgeschakeld naar een speciale tank.”

Profiteert het milieu ook van deze samenwerking?

“Deze vorm van samenwerking vormt een tussenstap. Evides en Huntsman kijken ook al naar het hergebruik van water. Maar dat moet stap voor stap gebeuren. Eerst zetten we alle bedrijven op één lijn en dan kijken we verder. Evides zet bovendien al heel erg goede stappen voor het milieu door gestructureerd te kijken naar afvalwaterzuivering en hierin te investeren.”

Welke kansen met water zie je nog meer voor Huntsman?

“We zijn bezig met een koelwaterleiding die in de winter warm koelwater van ons naar Evides brengt, waardoor het minder stoom nodig heeft in zijn demiwaterfabriek. En hoewel dat nu nog te vroeg is om over te praten, denk ik ook na over wat er gebeurt bij een eventuele uitbreiding. We zullen Evides dan mogelijk vragen om gekoeld water in plaats van dat we zelf traditionele koeltorens neerzetten. Je stopt daar water in, zet er een ventilator op, drijft er lucht doorheen, maar daardoor neemt ook de concentratie van zouten en andere stoffen toe. Hierdoor moet je een deel spuien. Huntsman denkt niet fundamenteel na over hoe dit beter kan, Evides wel.”

Wat zou je andere bedrijven aanraden om te doen?

“Ik pleit ervoor dat bedrijven die succesvol zijn op zoek gaan naar bedrijven die in iets aanvullends succesvol zijn. Ga het niet allemaal zelf doen.”

Als laatste: welke gevaren zie je op het gebied van industrieel water?

“Ik zie meer een toekomstvisie waar we naartoe gaan. Dat komt mede door de ontwikkeling van schaliegas in Amerika. Omdat energie daar veel goedkoper is geworden, vinden de meeste investeringen in de chemie dáár plaats. Wij in Europa worden geplaagd door dat fenomeen. Hierdoor moeten we steeds creatiever worden om de kostprijs omlaag te krijgen. Dan focus je eerst op de grote getallen, zoals water. We kijken bovendien steeds meer hoe we de keten kunnen versterken, zoals een exotherme fabriek koppelen aan een fabriek die energie vraagt. Dat bespaart geld, maar het zorgt er ook voor dat je duurzamer bezig bent.”

Is schaliegas daarmee een blessing in disguise?

“Dat durf ik niet te stellen, maar het is wel een feit dat ons dwingt om op andere manieren goedkoper te worden en zo concurrerend bezig te zijn. Het milieu profiteert daarvan.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.